POKLIČITE NAS

info@supratravel.si

 

POGOJI ZA ZAVAROVANJE STROŠKA ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA PO ZAVAROVALNIŠKI KLAVZULI K-TUR-SS/15

Potnik lahko ob prijavi pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica povrne del vplačanega zneska.


Takšni primeri so:

a) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje,

b) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja otrok, staršev, starih staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovanec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,

c) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca,

d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,

e) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja sopotnika/ov (ko potuje največ 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, katera nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je skupaj z zavarovancem naveden/i na prijavnici in v pogodbi o nakupu turističnega aranžmaja.

 

Za zavarovanje veljajo pogoji K-TUR-SS/15, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na strani http://www.supratravel.si. Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacij , ki mora biti podana najkasneje v roku 3 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

Zavarovanje znaša 5,97 % cene aranžmaja  z vključenim 8,5% DPZP ( za aranžmaje do vrednosti 6.000 EUR) in 7,05 % cene aranžmaja z vključenim 8,5% DPZP ( za aranžmaja nad vrednostjo 6.000 EUR). Minimalna  zavarovalna premija znaša 9,77 EUR z vključenim DPZP.

Soudeležba zavarovanca (odbitna franšiza), katerega je aranžma zavarovan, v zavarovalnem primeru znaša 10% od zneska zavarovalne vsote.


Zavarovalniško klavzulo zavarovalne agencije Adriatic Slovenica d.d. najdete na povezavi:

PRIJAVI SE NA NAJBOLJŠE PONUDBE
Ugodne ponudbe po izjemnih cenah, naravnost v vaš poštni predal

   


041 818 403