POKLIČITE NAS

info@supratravel.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SUPRA TRAVEL, SUPRA SKUPINA D.O.O.

1) SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh aranžmajev Supra Skupina d.o.o. in so kot priloga v katalogih in cenikih ali so objavljeni na www.supratravel.si. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša!

 

Prav tako so sestavni del pogodbe/prijavnice oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Supra Skupina d.o.o. (v nadaljevanju Supra Skupina d.o.o. oz. pooblaščena agencija) in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Supra Skupina d.o.o., razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu! Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

V primeru prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je po internetu naročil turistični aranžma. V primeru rezervacije po telefonu, potnik od Supra Skupina d.o.o. prejme na elektronski ali fizični naslov pogodbo/prijavnico, katere sestavni del so splošni pogoji poslovanja. Potnik lahko kadarkoli zahteva, da se mu splošni pogoji v celoti pošljejo na elektronski naslov ali po pošti na fizični naslov. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.supratravel.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Supra Skupina d.o.o. in se nanj nanašajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.


Aranžmaji podjetja Supra Skupina d.o.o. so namenjeni predvsem študentom, dijakom in ostali mladini in sicer kot blagovna znamka Supra Travel.

Prijavitelj mladoletnih potnikov je dolžen o njihovi mladoletnosti obvestiti agencijo ob rezervaciji, torej pred izdajo pogodbe. Mladoletne osebe starejše od 16 let (na dan odhoda na potovanje) lahko potujejo v spremstvu polnoletne osebe z ustreznim potrdilom od staršev ali skrbnikov, ki dovoljujejo in so seznanjeni z njihovim odhodom na potovanje. Mladoletne osebe mlajše od 16 let (na dan odhoda na potovanje) lahko potujejo samo v spremstvu vsaj enega od staršev.

Ko potnik v agenciji, po telefonu ali preko interneta naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

 

2) PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Supra Skupina d.o.o., v katerikoli Supra Travel poslovalnici ali pooblaščeni agenciji ali preko internetnega obrazca za prijavo. Ob prijavi Supra Skupina d.o.o. in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino in stroške prijave.

 

Supra Skupina d.o.o. za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10 EUR na osebo pri enodnevnih potovanjih in 10 EUR na prijavljeno osebo za ostala razpisna potovanja, oziroma 25 EUR pri potovanjih, pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnicah Supra Skupina d.o.o.. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v Splošnih pogojih.

 

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

 

Če v katalogu ne najdete želenega kraja ali objekta, vam bomo z veseljem posredovali rezervacijo po vaši želji. Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 30 EUR (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije. Za vsako spremembo že potrjene rezervacije aranžmaja je potrebno plačati 20 EUR.

 

Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. Organizator ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED POTOVANJA. V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali »stop bookinga«. Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda, in ki ni nižja do 45 EUR.

 

Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (pogodbo/prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v koliko odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali »stop bookinga«.

 

Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oz. predstavniku Supra Skupina d.o.o. predložiti potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, v nasprotnem primeru vodja potovanja oz. predstavnik Supra Skupina d.o.o. ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oz. aranžma.

Posebni akcijski darilni boni in ponudbe, ki jih podarja Supra Skupina d.o.o., so unovčljivi samo ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.

 

3) PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Supra Skupina d.o.o. ali pri pooblaščeni agenciji oz. Supra Skupina d.o.o. prejme plačilo na transakcijski račun Supra Skupina d.o.o. Prijavnina in stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja oz. v posebnih določilih splošnih pogojev za posamezne vrste potovanj ali prodajne akcije. Preostali del plača potnik najmanj 30 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu oz. v akcijski ponudbi. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje.

 

Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti dokument o plačanem aranžmaju (pogodbo/napotnico/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru lahko odgovorni na potovanju potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

 

Potnik lahko plača potovanje z nakazilom na bančni račun Supra Skupina d.o.o. ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve Supra Skupina d.o.o., v primeru vračila plačila Supra Skupina d.o.o. v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, seveda, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

 

Za ponudbo ULTRA HYPER FIRST MINUTE veljajo določila za plačila v spodaj navedenih rokih:

- za programe novo leto 2017 je potrebno opraviti vsa plačila aranžmaja do 30.10.2016. Možnost plačila v 4 obrokih.

- za programe predbožični izleti 2016 je potrebno opraviti vsa plačila do 30.10.2016. Možnost plačila v 3 obrokih.

- za programe Snow Break Ski Opening 2016 e potrebno opraviti vsa plačila do 12.11.2016. Možnost plačila v 3 obrokih.

 

Za ponudbo SUPRA FIRST MINUTE veljajo določila za plačila v spodaj navedenih rokih:

- za programe novo leto 2017 je potrebno opraviti vsa plačila aranžmaja do 30.10.2016. Možnost plačila v 3 obrokih.

- za programe predbožični izleti 2016 je potrebno opraviti vsa plačila do 30.10.2016. Možnost plačila v 3 obrokih.

- za programe Snow Break Ski Opening 2016 e potrebno opraviti vsa plačila do 12.11.2016. Možnost plačila v 3 obrokih.

 

4) CENE ARANŽMAJA

Cene potovanja so določene s programom in cenikom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa.

 

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, vizume, doplačila za gorivo, ipd.), ki se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika. Supra Skupina d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem valutnem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. O morebitni spremembi cene potovanja Supra Skupina d.o.o. potnika obvesti 20 dni pred odhodom. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10%, ima potnik pravico razdreti pogodbo po obligacijskem zakoniku, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator potniku povrne vplačan znesek aranžmaja, ne povrnemo pa stroškov viz, cepljen in podobno. Tako določilo v nobenem primeru ne trdi, da bodo nastopili pogoji za zvišanje cene aranžmaja. Supra Skupina d.o.o. lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili teden dni pred odhodom. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Izračuni za letalske aranžmaje so izračunani na min. 25 potnikov, za avtobusne aranžmaje pa na min. 45 potnikov, kjer ni drugače navedeno. Avtobusni odhod, ki je označen opcijsko (z zvezdico) pa pomeni, da mora biti prijavljeno najmanj 15 potnikov za odhod iz istega mesta. Supra Skupina d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem. V tem primeru Supra Skupina d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Cene doplačil so informativne narave in se lahko spremenijo.


Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

 

5) STORITVE VŠTETE V CENE ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja, DDV in osnovno nezgodno zavarovanje (velja samo za države EU). Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v tri in štiri-posteljnih sobah oz. namestitvenih enotah (bungalovi, apartmaji, ipd), brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. in nudijo samo osnovni bivalni standard. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodatno v sobi in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču. Potniku tako omogočimo, da se izogne doplačilu za enoposteljno sobo. V kolikor so posebnosti, se le te navedene v ceniku oz. programu. Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam. Organizator ob vsem zapisanem ne odgovarja za katerokoli ustno ali pisno informacijo, ki jo je potnik dobil na posredniškem prodajnem mestu, prav tako ne odgovarja za informacije, ki so o posameznih objektih napisane na spletnih straneh znanega objekta, saj so tudi te informacije lokalnega značaja in ocene. Na vseh programih je obvezno plačilo povratne škodne kavcije (od 10€ - 50€ na osebo). Povratna škodna kavcija se potniku vrne v primeru, da namestitveni objekt, ki ga potnik uporablja, ostane nepoškodovan oz. da potnik poravna vse dodatne plačljive storitve, ki jih je naročil v času svojega bivanja (mini bar, telefon, plačljivi TV programi, postrežba v sobi, ipd.).

 

6) DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna ali dvoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, zabave, vstopnine ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi in jih doplača k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača dodatne storitve vodji potovanja ali predstavniku Supra Skupina d.o.o. v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

Supra Skupina d.o.o. lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (fakultativni izleti, najem športne opreme, najem vozila ipd.), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Supra Skupina d.o.o. ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik plača storitev direktno ponudniku in odgovornemu organizatorju v kraju samem. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

 

7) POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil in to obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved potovanja ne upošteva. Pisno odpoved lahko potnik poda na elektronski naslov Supra skupina d.o.o. ali preko klasične pošte na fizični naslov Supra skupina d.o.o. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Supra Skupina d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved, odvisna pa je tudi od morebitne spremembe tipa namestitve zaradi delne odpovedi enega od potnikov na pogodbi/prijavnici. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Supra Skupina d.o.o. povrniti stroške prijavnine v višini 10 EUR na osebo. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od vrste potovanja in časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje:

 

Za aranžmaje, ki obsegajo vse programe v organizaciji Supra Skupina d.o.o. iz potovanj prodaje preko SPLETNIH PORTALOV S POPUSTI, pri čemer je POPUST NAJMANJ 50% (npr. www.kuponko.si, www.privoscite.si, www.1nadan.si, www.kolektiva.si in podobni) in vsa ostala potovanja, za katere izrecno ne veljajo drugačni odpovedni roki:

 • za odpoved do 60 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 59 do 0 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 100% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

 

Za individualne aranžmaje, ki obsegajo vse programe v organizaciji Supra Skupina d.o.o. iz potovanj SILVESTROVANJA – NOVO LETO, PREDBOŽIČNI IZLETI, SPRING BREAK, SKI OPENING, IZLETI, POLETJE, FESTIVALI (ne velja za nakup samo festivalske vstopnice):

 • za odpoved do 60 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 20% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 59 do 45 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 40% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 44 do 35 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 60% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 34 do 20 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 80% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 19 dni do 10 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 90% celotne vrednosti aranžmaja,
 • za odpoved od 9 dni in manj do začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

 

Za programe, ki so narejeni za skupine in obsegajo vse programe v organizaciji Supra Skupina d.o.o. iz potovanj ABSOLVENTSKI IZLETI, MATURANTSKI IZLETI in DOLGA POTOVANJA:

 • za odpoved do 120 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 10% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 119 do 90 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 20% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 89 do 60 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 59 do 40 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 80% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 39 dni do 30 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 90% celotne vrednosti aranžmaja,
 • za odpoved od 29 dni in manj do začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

 

Za posebne akcijske ponudbe ULTRA FIRST MINUTE in SUPRA FIRST MINUTE veljajo posebni odpovedni roki, in sicer:

 • za odpoved do 150 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti aranžmaja in stroške prijavnine,
 • za odpoved od 149 dni in manj do začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Potnik pri ponudbi ULTRA FIRST MINUTE lahko spremeni imena potnikov, in sicer do 30 dni pred odhodom proti plačilu 20 EUR za spremembo imena potnika, od 29 do 2 dni pred odhodom 30 EUR za spremembo imena potnika.

 

V primerih, ko Supra Skupina d.o.o. ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pogoji organizatorja potovanja, ki jih prodajno mesto priloži prijavnemu dokumentu.

 

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Supra Skupina d.o.o. poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).


Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja. Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Supra Skupina d.o.o. ni organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja. Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Supra Skupina d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Supra Skupina d.o.o., se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Supra Skupina d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

 

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, tip namestitev v istem hotelu in na isti destinaciji, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Supra Skupina d.o.o. potniku administrativne stroške v višini 20 EUR, v primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz z letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov. Višji stroški spremembe imena, ki so definirani drugače - torej više od 20 EUR - in so posebaj navedeni v Splošnih pogojih poslovanja (glej zgoraj), veljajo pred določili tega odstavka.

 

V primeru odpovedi enega ali več potnikov ali kadar se spremeni struktura oz. zasedenost ležišč v rezervirani namestitvi, so potniki, ki potujejo, dolžni poravnati razliko za polno namestitev.


V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 8 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu Supra Skupina d.o.o. ali preko elektronskega naslova Supra skupina d.o.o. ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokumentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca, ki ga lahko najdete na naši spletni strani. V tem primeru bo Supra Skupina d.o.o. bremenil potnika le za stroške spremembe (20 EUR). V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov.

 

Ne glede na plačano zavarovanje stroškov odpovedi turističnega potovanja ima organizator, v primeru potnikove odpovedi potovanja, pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina zavarovanja stroškov odpovedi turističnega potovanja, oziroma, da zavarovanje stroškov odpovedi turističnega potovanja ni mogoče. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja stroškov odpovedi turističnega potovanja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina zavarovanja stroškov odpovedi turističnega potovanja, oziroma, da zavarovanje stroškov odpovedi turističnega potovanja ni mogoče. Ne glede na plačano zavarovanje stroškov odpovedi turističnega potovanja ima Supra Skupina d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po osebi. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja stroškov odpovedi turističnega potovanja. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma, da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja stroškov odpovedi turističnega potovanja. V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije zavarovanje stroškov odpovedi turističnega potovanja in zaradi katerih potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Supra Skupina d.o.o. pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev stroškov odpovedi turističnega potovanja ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. letovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje stroškov odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova odstopnine uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji zavarovalnice.

Če potnik odpove potovanje zaradi višje sile ter ni vplačal zavarovanja stroškov odpovedi turističnega potovanja, ima potovalna agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.


Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Supra Skupina d.o.o. v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je Supra Skupina d.o.o., veljajo njeni splošni pogoji poslovanja.

 

8) ZAVAROVANJE STROŠKOV ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA

DOLOČILA ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Potnik lahko ob prijavi pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica povrne del vplačanega zneska. Takšni primeri so:

a) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje,

b) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja otrok, staršev, starih staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovanec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,

c) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca,

d) naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovancu onemogočajo potovanje,

e) nezgoda, smrt ali nepričakovano tako poslabšanje zdravstvenega stanja sopotnika/ov (ko potuje največ 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, katera nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovancem pod pogojem, da je skupaj z zavarovancem naveden/i na prijavnici in v pogodbi o nakupu turističnega aranžmaja.

 

Za zavarovanje veljajo pogoji K-TUR-SS/15, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoji so objavljeni na strani http://www.supratravel.si. Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacij , ki mora biti podana najkasneje v roku 3 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

Zavarovanje znaša 5,97 % cene aranžmaja  z vključenim 8,5% DPZP ( za aranžmaje do vrednosti 6.000 EUR) in 7,05 % cene aranžmaja z vključenim 8,5% DPZP ( za aranžmaja nad vrednostjo 6.000 EUR). Minimalna  zavarovalna premija znaša 9,77 EUR z vključenim DPZP.

Soudeležba zavarovanca (odbitna franšiza), katerega je aranžma zavarovan, v zavarovalnem primeru znaša 10% od zneska zavarovalne vsote.

Ne glede na plačano odstopnino ima Supra Skupina d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo 15 EUR za potnika. Če potnik odpove potovanje zaradi višje sile ter ni vplačal rizika odpovedi, ima potovalna agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

 

9) ORGANIZATORJEVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Supra Skupina d.o.o. si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja. Supra Skupina d.o.o. si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom - najmanj 45 potnikov v avtobusu, razen kjer je navedeno drugače,
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 25 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače,
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini, razen kjer je navedeno drugače,
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami - najmanj 80% zasedenosti le-teh.

 V teh primerih Supra Skupina d.o.o. (organizator) ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom, vrne pa jim celoten vplačani znesek.


Supra Skupina d.o.o. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Supra Skupina d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Supra Skupina d.o.o. lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Supra Skupina d.o.o., predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Supra Skupina d.o.o.. Supra Skupina d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Supra Skupina d.o.o. ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

Supra Skupina d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da Supra Skupina d.o.o. odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani Supra Skupina d.o.o., potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa Supra Skupina d.o.o. potnika nemudoma obvesti.

Supra Skupina d.o.o. ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem Supra Skupina d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Supra Skupina d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

 

10) POTNI DOKUMENTI IN OBVEZNOSTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti. Supra Skupina d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Supra Skupina d.o.o. po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum Supra Skupina d.o.o., le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Supra Skupina d.o.o. potniku ne vrača. Supra Skupina d.o.o. ne jamči za točnost informacij, v kolikor si potnik ureja dokumente sam. Prav tako v primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ne nosi odgovornosti agencija, vse stroške nastale zaradi zavrnitve nosi potnik sam. Posredovanje Supra Skupina d.o.o. pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Supra Skupina d.o.o. ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Kadar otrok do 16. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni, ipd.) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

 

11) OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 - 7 (pet do sedem) dni pred odhodom; če potnik obvestila v tem roku ne prejme mu priporočamo, da se oglasi na svojem prodajnem mestu, oz. nas o tem obvesti. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje dva (2) dni pred odhodom. V primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila o odhodu, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svojo prodajno mesto. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

Potnik, ki prijavi enega ali več dodatnih potnikov oz. sopotujočih, je dolžan o obvestilu o potovanju in vseh informacijah, ki jih agencija posreduje njemu, kot nosilcu pogodbe, obvestiti svoje sopotujoče, ki so navedeni na njegovi pogodbi. Agencija vedno, razen kadar ni drugače zahtevano ali navedeno ob prijavi, o obvestilu o odhodu, obvesti izključno nosilca pogodbe za posamezno potovanje.

 

12) ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Supra Skupina d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

13) CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 

14) PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema ipd. mora potnik prevozniku doplačati in sicer navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Supra Skupina d.o.o. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage in drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 

15) TOČNOST PREVOZNIKOV

Supra Skupina d.o.o. ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Posebej to velja pri najemu posebnih letal, saj vozni red ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih časovnic, ki niso v okviru rednega letenja. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Supra Skupina d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Supra Skupina d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in ogledom.

Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka. Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

 

16) IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Supra Skupina d.o.o.. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 

17) INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu posredniškega prodajnega mesta, ne obvezujejo Supra Skupina d.o.o. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi Supra Skupina d.o.o.pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, Supra Skupina d.o.o. ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.
Navodila in Posebni pogoji ter Koristne informacije in odkrita beseda objavljene v katalogih in/ali cenikih in/ali na spletni strani, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe in rezervirane storitve, ter so sestavni del Splošnih pogojev.

 

18) KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategorije. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z »all inclusive«, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta ponavadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za nižjerasle osebe ali otroke.

 

19) REKLAMACIJE OZ. PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku/predstavniku Supra Skupina d.o.o., neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik Supra Skupina d.o.o. ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Supra Skupina d.o.o. ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov: Supra Travel, Supra Skupina d.o.o., Kajuhova 71, 2310 Slovenska Bistrica, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.).

Supra Skupina d.o.o. ne bo obravnavala reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji (reklamacijski zapisnik), ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Supra Skupina d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje izključno na naslov: Supra Travel, Supra Skupina d.o.o., Kajuhova 71, 2310 Slovenska Bistrica. Reklamacije, poslane preko elektronske pošte (e-mail) se ne bodo upoštevale. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Supra Skupina d.o.o. take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi Supra Skupina d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Supra Skupina d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.


Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8. dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. Zahtevek za znižanje cene je v vsakem primeru omejen z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi Supra Skupina d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do znižanja cene v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Supra Skupina d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Supra Skupina d.o.o. ni organizator potovanja, bo Supra Skupina d.o.o. pritožbo posredovala odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestila. V primeru, da Supra Skupina d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije Supra Skupina d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Supra Skupina d.o.o. take reklamacije ne bo obravnavala.

Največja odškodnina zaradi pritožbe lahko doseže znesek realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja - storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen. S tem prekine pravica kupca do nadomestila idealne škode.

 

20) VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Supra Skupina d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Supra Skupina d.o.o. in njenih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

21) PRODAJA PREKO INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek INTERNETA, veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na Supra Skupina d.o.o. INTERNETNI strani oziroma na internetni strani posrednika Supra Skupina d.o.o..


V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na INTERNETNI strani, nasprotujejo, veljajo določila objavljena na internetni strani. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil za tisti trenutek, ko je naročil posamezno Supra Skupina d.o.o. storitev prek INTERNETA. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

 

22) POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI ALI OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje.

Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive....) in kraj namestitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje z obvestilom o odhodu ali ob prihodu na destinacijo.

 

23) ZAVAROVANJA

Cene aranžmajev, če v programu ni določeno drugače, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa dodatnega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo potniki za zavarovanje poskrbeti sami. Za potovanja v tujino priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Prav tako v ceno aranžmaja ni vključeno zavarovanje stroška odpovedi turističnega potovanja, ki ga potnik lahko vplača SAMO in IZKLJUČNO ob prijavi.

 

24) POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Izvlečki po Zakonu o varstvu potrošnikov – 1 (Ur. l. RS št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev: Uporaba: Zakon se nanaša izključno na potrošnike. Obseg uporabe: Zakon se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Možnost odpovedi potovanja zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev - obvestilo potnikom najkasneje 7 dni pred odhodom.

Dvig cene - le zaradi sprememb cene goriv, tarif, menjalnih tečajev - obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja.

Rok za reklamacijo 2 meseca od konca potovanja (60 dni) - 1. odgovor na reklamacijo 8 dni po prejemu reklamacije.   

Menjava stranke na željo stranke - 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti - na stroške stranke.

25) PODROBNO O TEM IN ONEM TER POSEBNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE
Dodatna opozorila in posebni pogoji veljajo za vse turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila, oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

 

26) KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Supra Skupina d.o.o. je že vključen davek na dodano vrednost. Vsak potnik s prijavo na potovanje dovoljuje Supra Skupina d.o.o. uporabo fotografij in video posnetkov s potovanja (na katerih je posnet dotični potnik) v promocijske in komercialne namene. Supra Skupina d.o.o. ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče. Supra Skupina d.o.o. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh).

S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.

 

27) ODGOVORNI ORGANIZATOR

Supra Skupina d.o.o., Kajuhova 71, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.

 

Velja za vse pogodbe Supra Skupina d.o.o. sklenjene od 07. septembra 2016.

PRIJAVI SE NA NAJBOLJŠE PONUDBE
Ugodne ponudbe po izjemnih cenah, naravnost v vaš poštni predal

   


041 818 403